| mediacus.org
 | mediacus.org

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Βελονισμού σας καλοσωρίζει στο site που πριν από λίγο καιρό επιμελήθηκε.

Στόχος του 5μελούς συμβουλίου είναι η έγκυρη και εύκολη ενημέρωση ασθενών, ιατρών και ειδικών του βελονισμού για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και την εφαρμογή του βελονισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Χρησιμοποιούμε για τον σκοπό αυτό άρθρα, περιλήψεις, ανασκοπήσεις εργασιών, κείμενα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων που έχουμε οι ίδιοι διαβάσει, επεξεργαστεί και τελικά έχουμε κρίνει ότι είναι κατάλληλα για να εκτεθούν στον χώρο αυτό (που ανήκει στην Εταιρεία βελονισμού και τα μέλη της).

Τα μέλη μας έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τη δουλειά τους και τα ιατρεία τους μέσα από αυτό το site, όπως επίσης να ενημερώσουν ασθενείς και ιατρούς με τον δικό τους τρόπο, με δικές τους εργασίες και με δικές τους απόψεις.

 

Πληροφορίες - Ενημερώσεις - Νέα /

Βιβλιογραφία

Acupuncture anaesthesia Research Group, Shanghai First Medical College.: (1978), The effect of morphine antagonists and morphine tolerance on acupuncture analgesia in rabbits. Acta Scan Med. Prim Shanghai, 5-25.
Adams,J.E.: Naloxon reversal of analgesia produced by brain stimulation in the human. Pain, 1967, 2, 161-166.
Akil H, Mayer DJ, Liebeskind JC (1976) Antagonism of stimulation produced analgesia by naloxone, a narcotic antagonist. Science 191: 961-962.
Akiyama Y (1992) Role of endogenous opioids in respiratory control system and dyspnea sensation in healthy adult humans. Hokkaido-Igaku-Zasshis 67(1):131-140.
Aldridge D, Pietroni PC (1987) Clinical assessmant of acupuncture in asthma therapy: discussion paper. Journal of the Royal Society of Medicine 80:222-224.
Anderson, E.G. Proudfit, H.K.(1981): The functional role of the bulbospinal serotoninergic nervous system. London, The MIT Press, pp 307-338.
Andersson S (1977) Physiological mechanisms in acupuncture. In: Hopwood V, Lovesey M, Mokone S, Acupuncture & Related Techniques in Physical Therapy, pp. 19-39.
Andersson, S.A., Hombren, E.(1975): On acupuncture analgesia and mechanism of pain. Am. J. Chin Med., 3, 231-334.
Andersson. S.A., Ericson, T., Holmgren, E., Lindquist, G.(1973): Electroacupuncture. Effect on pain threshold measured with electrical stimulation of teeth. Brain, 63: 393-396.
Baldry P (1998) Trigger point acupuncture. In: Filshie Jacqueline & White Adrian. A Western Scientific Approach. Medical Acupuncture. Churchill Livingstone pp 33-58.
Baldry P E (1993) Acupuncture trigger points and musculoskeletal pain, 2nd edn. Churchill Livingstone, New York.
Bannerman RH, The World Health Organisation Viewpoint on Acupuncture, Am. J. Acupuncture, 8, 1990, 231-235.
Barchas, J.D., Akil, H., Elliott, G.R., Holman, R.B., Watson, S.J.,: (1978) Behavioral neurochemistry: Neuroregulators and behavioral states. Science, 1978, 200, 964-973.
Beecher HK (1955) Placebo analgesia in human volunteers. J Am Med Assoc, 159:1602-1606.
Bekkering R, Van Bussel R (1998) Segmental acupuncture In: Jaqueline Filshie, Adrian White, Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, pp 105-135.
Bing Z, Cesselin F, Bourgoin S, Clot AM, Hamon M, Le Bars D (1991) Acupuncture like stimulation induces a heterosegmental release of metenkephalin like material in the rat spinal cord. Pain 47:71-77.
Bing Z, Villanueva L, Le Bars D (1991) Acupuncture-evoked responces of subnucleus reticularis dorsalis neurons in the rat medulla. Neuroscience 44:693-703.
Bischo J (1986) Intermediate acupuncture, Haug publishers , Heidelberg, pp13.
Blaloch JE (1987). A molecular basis for bidirectional communication between the immune andi neuroendocrine systems. Physiol. Rev. 69-71.
Bonica J (1990) Anatomic and Physiologic Basis of nociception and pain In: John Bonica, The management of pain, 2nd Ed, Lea & Febiger, Philadelphia, pp28-94.
Bonica J. (1974) Acupuncture anesthesia in the Peoples Pepublic of China, Implications for American Medicine, JAMA 229:10.
Bonica J. (1974) Anesthesiology in the Peoples Pepublic of China. Anesthesiology, 40:175-186.
Bonica JJ (1990) The Managment of Pain, 2nd ed, Lea & Febiger, Philadelphia, pp. 980-986.
Bossult, D.F., and Stomberg, M.W.: Plasma cortisol and beta endorphin in horses subjected to electroacupuncture for cutaneous analgesia. Peptides, 1983, 4, 501-507.
Bowsher D (1987) Mechanisms of pain in man. ICI Pharmaceuticals.
Brooks C (1983) Newer concepts of the autonomic systems role derived from reductionist and behavioral studies of various animal species. Journal of the Autonomic Nervous System 7: 199-212.
Cannon, W.B., Murphy, F.T. (1907): Physiologic observations in experimental produced ileus. Journal of the American Med. Assoc., 49, 840.
Chan SHH, Fung SJ (1975) Suppression of polysynaptic reflex by electro-acupuncture and a possoble underline mechanism in the spinal cord of the cat. Exp. Neurol 48:336-342.
Chan SHH, Fung SJ (1975) Suppression of polysynaptic reflexby electro-acupuncture and a possible underline mechanism in the spinal cord of the cat. Exp. Neurol 48:336-342.
Cheng PY, Wu P, Soong Y, McCabe S, Decena JA, Szeto HH (1993) Role of mn-1 and delta -opioid receptors in modulation of fetal EEG and respiratory activity, Am J. Physiol. 265 (2 pt 2): R 433-8.
Cheng RSS, Pomeranz B (1979) Electoacupuncture analgesia could be mediated by at least two pain relieving mechanisms, endorphin and non-endorphin systems. Life Sci 25: 1957-1962.
Cheng RSS, Pomeranz BH (1980) Electroacupuncture analgesia is mediated by stereospecific opiate receptors and is reversed by antagonists of type I receptors, Life Sciences 26: 631-638.
Chiang CY, Chang CT, Chu HL, Yang LF (1973) Peripheral afferent pathways for acupuncture analgesia. Scientia Sinica 16:210-217.
Chow OKW, So SY, Lam WK, Yu DYC, Yeung CY 1983 Effect of acupuncture on exercise-induced asthma. Lung 161: 321-326.
Christensen PA, Laursen LC, Taudorf E, Sorensen SC, Weeke B 1984 Acupuncture and bronchial asthma. Allergy 39: 379-385.
Clement-Jones V, McLoughlin L, Tomlin S, Besser GM, Rees LH, Wen H (1980) Increased beta endorphine but not metenkephaline levels in human cerebrospinal fluid after acupuncture for recurrend pain. Lancet 2:946-949
Crine P, Gianoulakis C, Seidah N G (1978) Biosynthesis of beta-endorphin from beta-lipotropin and a larger molecular weight precursor in rat pars intermedia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 75: 4719-4723.
Czakanski P, Giamberardino MA, Affaitati G, Wesselmann U (1998) A rat model of Pelvic Pain: Behavioral characterization of true and referred visceral pain, Dept. of Neurology, The Johns Hopkins University School of Medicine, Journal of Muscloskeletal Pain, (abstr. Myopain 98) 6(2): pp 10.
Dias PLR, Subramaniam S, Lionel NDW 1982 Effects of acupuncture in bronchial asthma preliminary communication. Journal of the Royal Society of Medicine 75: 245-248.
Dundee JW, Chestnutt WN, Chaly RG, Lynas AGA (1986) Traditional Chinese acupuncture: a potentialy usefull antiemetiv British Medical Journal 293:583-584.
Eager KR, Robinson BJ, Galletly DC, Miller JH.(1994). Endogenous opioid modulation of hypercapnic-stimulated respiration in the rat. Respir. Physiol. 96(1):13-24.
Ernst E., White A., (1997): Life - threatening adverse reactions after acupuncture A systematic review, Pain 71 123 - 126.
Ernst M and Lee MHM (1986) Sympathetic effects of manual and electrical acupuncture of the Tsusanli knee point: comparison with the Hoku hand point sympathetic effects, Exp. Neurol, 94:1-10.
Ernst M and Lee MHM (1986) Sympathetic effects of manual and electrical acupuncture of the Tsusanli knee point: comparison with the Hoku hand point sympathetic effects, Exp. Neurol, 94:1-10.
Filshie J, Penn K, Ashley S, Davis CL (1996). Acupuncture for the relief of cancer - related breathlessness. Palliative Medicine 10: 145 - 150.
Filshie J, White A (1998) The clinical use of, and evidence for, acupuncture in the medical systems. In: J. Filshie, A. White, Medical Acupuncture, Ed. Churchill Livingstone, London, pp. 225-279.
Fine PG, Milano R, Hare BD (1988) The effects of trigger point injections are naloxone reversible, Pain 32: 15-20.
Florez J, Hurle MA, Mediavilla A (1982). Respiratory responses to opiates applied to the medullary ventral surface, Life Sciences 31: 2189 - 2192.
Fox, E.J., Meltzack, R.: (1976), Transcutaneous electrical stimulation and acupuncture: comparison of treatment for low back pain. Pain, 2, 141-148.
Frost F A, Jessen B, Siggaard-Andersen J (1980) A controlled double-blind comparison of mepivacaine injections versus saline injections for myofascial pain. Lanscet 1:499-501.
Fung KP (1986): Attenuation of exercise - induced asthma by acupuncture. Lancet. Dec 20-27, 2(8521-22): 1419-22.
Fung KP, Chow OKW, So SY 1986 Attenuation of exercise-induced asthma by acupuncture. Lancet 2: 1419-1422.
Garcia AA, Venkataramani K (1994) Bilateral psoas abscesses following acupuncture. West J Med, 161:90.
Garvey T A, Marks M R, Wiesel S W (1989) A prospective, randomized, double-blind evaluation of trigger-point injection therapy for low back pain. Spine 14:962-964.
Giamberardino MA, Lezzi S, Affaitati G, Vecchiet L (1998) Effects of Diclofenac Sticking - plaster application on skin, Subcutis and muscle pain thresholds in subjects without painful symptoms, Semeiotica Medica / Dept. Of Medicine, G. D. Annunzio of chieti, Journal of Muscloskeletal Pain (abstr. Myopain 98) 6(2) : pp 17.
Golcea, D., Pruna, S., Karavis, M., Ionescu, T.(1986): Study of the deep electric resistance in the Zusanli point (St 36). Bucharest.
Gunn CC (1977) The neurological mechanism of needle-grasp in acupuncture, Am. J. Acupuncture, Vol 5, No. 2 115-120.
Gunn CC (1978) Transcutaneous neural stimulation, acupunctrure and the current of injury. Am. J. Acupuncture, 6:3 191-196.
Gunn CC, Milbrandt WE (1976) Acupuncture loci: A proposal for their classification according to their relationship to known neural structures. Am. J. Of Chin. Med. 4 183-195.
Gunn CC, Milbrandt WE (1976) Tenderness at motor points - a diagnostic and prognostic aid for low back injury. J. Bone Joint Surg., 6 :815-825.
Gunn CC, Milbrandt WE (1980) Dry needling of muscle motor points for chronic low-back pain; a randomized clinical trial with long-term follow-up. Spine, 5:3 279-291.
Gunn CC, Milbrandt WE, (1976) Tennis elbow and the cernical spine. Canadian Med. Assn. J., 114 803-809.
Gunn CC, Milbrandt WE, (1978) Early and subtle signs in low back sprain. Spine, 3 267-281.
Haddad GG, Gandhi MR, Hoch wald GM, Lai TL (1983). Enkephalin induced changes in ventilation and ventilatory pattern in adult dogs. Journal of Applied Physiology 55: 1311 - 1320.
Han CS, Chou PH, Lu LH, Yang TH, Jen MF (1979) The role of central 5-hydroxytryptamine in acupuncture analgesia. Scientia Sinica 22:91-104.
Han J S, Xie G X, Folkesson R, Terenius L, (1984b) Acupuncture mechanisms in rabbits studied with microinjection of antibodies against endorphin, enkephalin and substance P. Neuropharmacology 23: 1 - 5.
Han JS (1987) Mesolimbic neuronal loop of analgesia. In: Tiengo M, Eccles J, Cuello AC, Ottoson D (eds) Advances in pain research ant therapy Vol 10. Raven Press, New York.
Han JS, Ding XZ, Fan SG (1986) Cholecystokinine octapeptide CCK-8: Antagonism to electroacupuncture analgesia and a possible role in electroacupuncture tolerance. Pain 27: 101-115.
Hoffman P, Terenius L, Thoren P (1990) Cerebrospinalfluid beta-endorphin concentration is increased by long-lasting voluntary exercise ink the spontaneously hypertensive rat. Regulatory Peptides 28: 233-239.
Hokfelt T et al (1983) Neuropeptides and pain pathways. In: Advances in pain research and therapy. Vol 5. Edited by JJ Bonica, U Lindblom and A Iggo, New York, Raven Press, pp 227-246.
Jaeger B, Skootsky S A (1987) Double-blind, controlled study of different myofascial trigger point injection techniques. Pain suppl 4S292.
Janig W (1990) The sympathetic nervous system in pain, phyiology and pathophysiology. In: Stanton-Hicks (ed) Pain and the sympathetic nervous system. Kluwer, Boston.
Jobst K, (1986): Controlled trial of acupuncture for disabling breathlessness. Lancet. Dec 20-27, 2(8521-22): 1416-9.
Jobst KA (1995) A critical analysis of acupuncture in pulmonary disease: efficacy and safety of the acupuncture needle. Journal of Alternative and Complementary Medicine 1:57-85.
Kaada B (1982) Vasodilation induced by transcutaneous nerve stimulation in peripheral ischaemia (Raynaud s phenomenon and Diabetic neuropathy), Eur. Heart J, 3: 303-314.
Kandel E, Schwartz J, Jessel T (1991) Principles of neural science, 3nd ed , Appleton & Lange, USA, pp 388.
Karavis M (1997) The Neurophysiology of Acupuncture. A Viewpoint, Acupuncture in Medicine. 15:33-42.
Kawakita K (1991) Role of polymodal receptors in the peripheral mechanisms of acupuncture and moxibution stimulation In: Manchanda SK, Selvamurthy W, Mohan Kumar V (eds) Advances in phyiological sciences. New Delhi, pp 731-739.
Kay AB, Lessof MH (1992) Conventional and alternative concepts. A report of the Royal College of Physicians Committee on Clinical Immunology and Allergy. Clin Exp Allergy, 22 (suppl) 3: 1-44.
Keegan, J.L., Garrett, F.D.: (1948), The segmental distribution of the cutaneous nerves in the limbs of Man. Anatomical Record, 102, 409-439.
Kellgren J H (1938)Observations on referred pain arising from muscle. Clinical Science 3:175-190.
Kleijnen J, Ter Riet G, Knipschild P (1991). Acupuncture and asthma: a review of controlled trials. Thorax 46: 799 - 802.
Knardahl S, Elam M, Olausson B, Gunnar Wallin B (1998) Sympathetic nerve activity after acupuncture in humans, Pain, 75:19-25
Knardahl S, Elam M, Olausson B, Gunnar Wallin B (1998) Sympathetic nerve activity after acupuncture in humans, Pain, 75:19-25
Knwazawa, J., Sato, M., Takeshige, C.(1987): Experimental research of acupuncture effect on local muscle pain. Effect of vasodilators and neuropeptide on recovery from the reduced twitch after tetanic stimulation. S. Showa Med. Assoc, 47, 15-22.
Lancet (1986) Acupuncture, asthma and breathlessness (editorial). Dec 20-27, 2(8521-22):1427-8.
Lane DJ, Lane TV (1991) Alternative and Complementary medicine for Asthma. Thorax 46:787-797.
Le Bars D, Dickenson AH, Besson JM (1979a) Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) I. Effects on dorsal horn convergent neurones in the rat. Pain 6:283-304.
Le Bars D, Dickenson AH, Besson JM (1979b) Diffuse noxious inhibitory controls (DNIC) II. Lack of effect on non-convergent neurones, supraspinal involvment and theoretical implications. Pain 6:305-327.
Lee DC, Lee MO, Clifford DH (1974) Cardiovascular effects of acupuncture in anesthetized dogs. Am J Chin Med 2: 271-282.
Lee GT (1974) A study of electrical stimulation of acupuncture Locus Tsusanli (St 36) on mesenteric microcirculation. Am J Chin Med 2: 53-66.
Lee MH, Sadove MS, Kim SI (1976) Liquid crystal thermography in acupuncture therapy. J Acupunct 4: 145-148.
Lehrer PM, Isenberg S, Hochron SM (1993) Asthma and emotion: a review, 1 Asthma 30 (1): 5-21
Levine JD, Gormley J, Field HL (1976) Observation on the analgesic effects of needle puncture (acupuncture). Pain 2: 149-159.
Lewis T, (1942) The segmental areas of deep pain developed dy injection of the corresponding interspinous ligament with hypertonic saline. Pain The Macmillan Co, New York.
Lewit K (1979) The needle effect in the relief of myofascial pain. Pain 6:83-90.
Lewith GT, Machin D (1983) On the evaluation of the clinical effects of acupuncture. Pain 16:361-368.
Liu YK, Varela M, Qswald R (1977) The corespondence between some motor points and acupuncture loci. American Journal of Chinese Medicine 3:347-358.
Long, D.M.: (1977), Electrical stimulation for the control of pain. Arch. Surg., 112,p 884.
Lu GD, Needham J (1980) Celesstial Lancets: a history and rationale of acupuncture and moxa, Cambridge University Press, Cambridge.
Lumpkin MD (1995) Neuroimmunology In: Michael Conn, Neuroscince in Medicine. JB Lippincott Company, Philadelphia pp. 585-590.
Lundeberg T (1993) Peripheral effects of sensory nerve stimulation (acupuncture) on inflammation and ischemia. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine (suppl) 29:6186.
Lundeberg T, Eriksson SV, Theodorsson E (1991) Neuroimmunomodulatory effects of AP in mice. Neurosci Lett 128(2):161-164.
Macdonald A (1998) Acupunctures non-segmental and segmental analgesic effects: the points of meridians In: Jaqueline Filshie, Adrian White, Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, pp 90-97.
Macdonald A J R, Macrae K D, Master B R, Rubin A P (1983) Superficial acupuncture in the relief of chronikc low-back pain. Annals of the Royal College of Surgeons of England 65:44-46.
Macdonald AJR (1989) Acupuncture Analgesia and Therapy In: Wall PD, Melzack R. Textbook of Pai, Churchill Livingstone pp. 906-909.
Mackenzie J (1893) Some points bearing on the association of sensory disorders and visceral disease. Brain 16:321.
Mann F, Bowser D, Munford J, Lipton S, Milew J, (1973) Treatment of intractable pain by Acupuncture, Lancet, 2:57-60.
Mann F (1977) Scientific aspects of Acupuncture, William Heinemann Medical Books ltd, London pp 12-18.
Mann F (1998) A new system of acupuncture. In: Filshie J & White A. A Western Scientific Approach. Medical Acupuncture, Churchill Livingstone, pp 61-66.
Mayer DJ, Price DB, Raffi A (1977) Antagonism of acupuncture analgesia in man by the narcotic antagonist naloxone Brain research 121: 368-372.
Mayer DJ, Price DD (1976) Central nervous system mechanisms of analgesia. Pain 2: 379-404.
Medici TC (1994) Acupuncture and bronchial asthma. Schwiz Med Wochenschr Suppl 62:39-48.
Melzack R, Stillwell DM, Fox EJ (1977) Trigger points and pain: correlations and implications. Pain 3:3-23.
Morley JA (1937) Visceral Pain. Br. Med. J. 2:1270
Morton DR, Klassen KP, Curtis CM (1950) Clinical Physiology of Human Bronche. Pain of tracheobronchial origin. Surgery, 28:669.
Nashold, B.S., Bullitt, E.(1979): Dorsal root entry zone lesions for pain relief. J Neurosurg., 51, 59-69.
Nashold, B.S., Bullitt, E.(1981):Dorsal root entry zone lesions to control central pain in paraplegics. J Neurosurg., 55, 414-419.
National Institutes of Health, Consensus Development Conference Statement No 107, Acupuncture, Nov. 3-5, 1997
Netter, F.H.: (1986), Neurologic and neuromuscular disorders., part I, Anatomy and Physiology, New Jersy, Med. Edu. and Comm, p. 182-201.
Nieuwenhuys: Rudolf (1985) Chemoarchitecture of the Brain. Ed. Springer-Verlag, Berlin, p.52-57.

Norheim AJ (1996) Adverse effects of Acupuncture: a study of the literature for the years 1981-1994. J Altern Coplement Med 2(2):291-297.
Nurmikko T, Bowser D (1990) Somatosensory findings in postherpetic neuralgia. Journal of neurology, Neurosurgery and Psychiatry 53:135-141.
Omura Y (1976) Patho - physiology of the Acupuncture treatment In: Frank Z. Warren, Handbook of Medical Acupuncture, Van Nostrand Reinhold Co, New York, pp 87-121.
Omura Y (1976) Pathophysiology of acupuncture treatment: effects of acupuncture on cardiovascular and nervous systems I. Acupunct Electrother Res1: 51-141.
Oostendorp R (1988) Functionele vertebrobasilaire insufficientie (academic thesis). Nijmegen.
Peets J, Pomeranz B, (1987) CXBK mice dificient in opiate receptors show poor electroacupuncture analgesia. Nature 273: 675 - 676.
Pomeranz B, Paley D (1979) Electroacupuncture hypalgesia is mediated by afferent nerve impulses: an electrophysiological study in mice. Exp. Neurol 66:398-402.
Pomeranz B, Wall PD, Weber WV (1968) Cord cells responding to fine myelinated afferents from viscera, muscle and skin. J Physiology, London, 199:511.
Pomeranz B. Stux G (1991) Basics of Acupuncture. Sringer-Verlag, 2nd ed. Berlin pp2-21.
Price DD, Rafii A, Watkins LR, Buckingham B (1984) A psychophysical analysis of acupuncture analgesia. Pain 19:27-42.
Pruna, S., Tirgoviste, I., Bajenaru, O., Gheta, O., Mota, M., Karavis M., Golcea, D.(1986): Neurovegetative responce recorded by a reactometry as indicator of receptivity to acupuncture. Bucharest.
Pruna, S., Tirgoviste, I., Bajenaru, O., Golcea, D., Karavis, M., Gheorghiu, V.(1986): Electroacupunctometry. Techniques and devices for measuring the bioelectric parameters of the acupoints. Bucharest.
Raine CS (1988) (ed) Advances in neuroimmunology. Ann NY Acad. Sci 1988:540.
Raja SN, Campbell JN, Meyer RA (1984) Evidence for different mechanisms of primary and secondary hyperalgesia following heat injury to the glebrous skin. Brain 107:1179-1188
Reichlin S (1993) Mechanisms of disease. Neuroendocrine - immune interaction. N. Engl. J. Med 329:1246.
Richardson PH, Vincent CA (1986) Acupuncture for the treatment of pain:a review of evaluative research Pain 24:15-40.
Roger PAM, Schoen AM, Limehouse J, (1992): AP for immune-mediated disorders: Literature review and clinical applications. Probl. Vet. Med. 4(1): 162-193.
Ross J (1887) Segmental distribution of sensory disorders. Brain 5:492.
Rush TC (1960) Pathophysiology of pain. In: Medical Physiology and Biophysics. 18th ed. Edited by TC Rush & JF Fulton. Philadelphia, WB Saunders, pp. 350-368.
Sato A, Sato Y, Suzuki A (1992) Mechanism of the reflex inhibition of micturition contractions of the urinary bladder elicited by acupuncture like stumulation in anestherized rats, Neurosci Res NY 15(3): 189-98.
Sato A, Sato Y, Suzuki A, Ushida S (1993) Neural mechanisms of reflex inhibition and excitation of gastric motility elicited by AP-like stimulation in anaesthetized rats. Neurosci Res 18(1) 53-62.
Sato A. Schmidt R F (1973) Somatosympathetic reflexes: afferent fibers, central pathways, discharge characteristics. Physiological Reviews 53:916-947.
Sato, A., Sato, Y., Shimada, F., and Torigata, Y. (1975),: Changes in vesical function produced by cutaneous stimulation in rats. Brain Research, 94, 405-474.
Sato, A., Sato, Y., Shimada, F., Torigata, Y.: (1975), Changes in gastric motility produced by nociceptive stimulation of the skin in rats. Brain Res, 87, 151-159.
Sato, Y., Terni, N.: (1976) .Changes in duodenal motility produced by noxious mechanical stimulation of the skin in rats. Neuroscience letters, , 2,189-193.
Sherrington, C.S.: (1912).The integrative action of the nervous system. S.Cribuer, New York,
Shu YM, Affronti LF, (1975): Preliminary observation on the effect of AP on immune responses in sensitized rabbits and guinea pigs. AJCM 3(2): 151-163.
Sjolund BH, Eriksson MBE (1979) The influence of naloxone on analgesia prodused by peripheral conditioning stimylation. Brain research 173: 295-302.
Snyder, S.H.: Brain peptides as neurotrasmitters. Science, 209: 976-983.
Sola A E, Williams R L (1956) Myofascial pain syndromes. Neurology 6:91-95.
Sola AE, Kuitert J H (1955) Myofascial trigger point pain in the neck and shoulder girdle. North West Medicine 54:980-984.
Stux G, Pomeranz B. (1991) Basics of Acupuncture. Sringer-Verlag, 2nd ed. Berlin pp2-21.
Sun X-Y, Yu J, Yao T (1983) Pressor effect produced by stimulation of somatic nerve on hemorrhagic hypotension in concious rats. Acta Physiologica Sinica 35:264-270.
Takeshige C (1989) Mechanism of Acupuncture Analgesia based on Animal Experiments. In:
Bruce Pomeranz, Gabriel Stux (eds) Scientific Bases of Acupuncture, Springer - Verlag, Berlin, pp. 53-78.
Takesige C, Kamada T, Oka K, Hisamitsu M, (1978) The relationship between midbrain neurons (periaqueduct central gray and midbrain reticular formation) and acupuncture analgesia. Animal hypnosis. Second world congress on pain, vol 1 Montreal, p 156.
Takishima T, Mue S, Tamura G, Ishihara T, Watanabe K 1982 The bronchodilating effect of acupuncture in patients with acute asthma. Annals of Allergy 48: 44-49.
Takeshige C, Tanaka M, Sato T, Hishida F, (1990) Mechanism of individual variation in effectiveness of acupuncture analgesia based on animal experiment, European Journal of Pain, 11:109-113.
Terrenius, L.(1978): Endogenous peptides and analgesia. Annu Rev. Phermacol. Toxicol., 18, pp 189.
Tonnel AB, Marquettec, Wallaert B (1992) Physiopathology of asthma, Rev - Prat 42(19): 2 399-404
Travell J G, Simons DG (1983) Myofascial pain and dydfunction. The trigger point manual, vol 1. Williams & Wilkins, Baltimore.
Travell, J., and Riyzler, S.H. (1946) Relief of cardiac pain by local block of somatic trigger areas. Proceedings of the Society for experimental Biology and Medicine., 63, 480-482.
Underner M, Millet C, Charrieve V, Dore P, Meurice JC, Patte F (1989) Neuropeptides and respiratory diseases: prospects in the treatment of ashma, Rev - Pneumol - Clin, 45 (4) : 144-51.
Uvnas Moberg K, Lundeberg T, Bruzelius G, Alster P (1992) Vagally mediated release of gastrin and CCK after sensory stimulation. Acta Physiol Scand 146(3):349-356.
Vilke GM, Wulfert EA (1997) Case reports of two patients with pneumothorax following acupuncture, J. Emerg Med, Mar-Apr, 15:155-7.
Vincent CA, Richardson PH, (1986) The evaluation of therapeutic acupuncture:concepts and methods. Pain 24:1-13.
Virsik K, Kristufek P, Bangha O, Urban S (1980). The effect of acupuncture on pulmonary function in bronchial asthma. Progress in Respiration Research 14: 271 - 275,
Wall, P.D., Meltzack, R.(1989): Textbook of pain. Churchill Livingstone ed., New York.
Wang KM, Yao SM, Xian YL, Hon Z (1985) A study on the receptive field of acupoints and the relationship between characteristics of needle sensation and groups of afferent fibers, Scientia Sinica 28:963-971.
Wang Q, Mao L, Han J (1990) Great nucleus of hypothalamus mediates low but not high frequency electroacupuncture analgesia in rats. Brain Research 9: 60-66.
Watking LR, Mayer DJ (1982) Organization of endogenous opiate and non-opiate pain control systems. Science, 216: 1185-1192.
Wernoe, T.B. (1925): Viscero-cutane Reflexe.Pflugers Archin fur die Gesamte Physiologie., 210, 1-34.
Xhang Z, Zhuang D. (1994) Fundament and clinical practice of Electroacupuncture. Beijing Science & Technology Press. Beijing.
Yaksh TL, Hammond DL (1982) Peripheral and Central substrates in the rostral transmition of nociceptive information. Pain 13:1.
Yu DYC, Lee SP 1976 Effect of acupuncture on bronchial asthma. Clinical Science and Molecular Medicine 51: 503-509.
Zhou RX, et al, (1988): Influence of AP on phagocytosis of leucocytes in the human body. AJA 16:176, ex CAP & M7 (DEC): 31-33.
Zieglggansberger W. (1984) Central control of nociception In: Handbook of Physiology, Vol 4, Regulatory systems of the brain. American Physiological Society, Betheda, Maryland, pp 610.
Βurt Alvin (1993) Textbook of Neuroanatomy, WB Saunders Philadelphia, USA, pp 315-316.
Καράβης Μ (1998) Βελονισμός: Ο ανατολικός εμπειρισμός συναντά τον δυτικό ορθολογισμό, 6o συμπόσιο Φυσιατρικής καί Φυσικοθεραπείας, Αργοστόλι, 4-6 Σεπτεμβρίου 1998.
Καράβης Μ (1998) Φυσιολογία του Βελονισμού. Εκδ. Ζεβελεκάκη, Αθήνα.
Καφαντάρης Π (1982), Στοιχεία ανατομικής του ανθρώπου αν συσχετισμώ προς την λειτουργικήν μορφολογίαν και την εφηρμοσμένη ανατομικήν, Εκδ. Παρισιάνος, Θεσσ/νίκη, σελ 207.
Μανιάς Π (1995) Κεφαλαλγία και Βελονισμός. Ιατρική 68:241-249.
Μανιάς Π. (1998) Μη φαρμακολογική αντιμετώπιση κεφαλαλγίας πρωτοπαθούς αιτιολογίας. Η εφαρμογή του βελονισμού In: Κ.Καραγεωργίου, Σ Χαρμούση-Πειόγλου, Κεφαλαλγία, Εκδ. Αθλότυπο, σελ.214-224, Αθήνα.
Μαράτου - Νικητοπούλου (1991), Κλινικά φροντιστήρια, "Νευροφυσιολογία του πόνου". Αθήνα, Επ. εκδ. Κ. Σολδάτος.
Μπάκας Ε (1998) Αγγειακά αποτελέσματα της αγγειακής θερμοθεραπείας In: Ελευθέριος
Μπάκας , Φυσική Ιατρική & Αποκατάσταση, Τόμος 2ος & 3ος , Ιατρ. Εκδ. Σιώκης, Θες/νίκη, 1998.
Μπάκας, Ε (1985): Φυσική ιατρική και αποκατάσταση, Ιατρικές εκδόσεις "Ζήτα", Αθήνα.

  Πίσω